Αρχείο xml

Με την εισαγωγή (import) του παρακάτω xml αρχείου (https://www.rixtarimaxilari.gr/products.xml) στο δικό σας σύστημά, η σελίδα σας θα εμπλουτιστεί με όλα τα προϊόντα της καλοκαιρινής συλλογής GAITANO SS 2021.

Τα δεδομένα που περιέχει το αρχείο και αφορούν τα προϊόντα είναι τα εξής:

<name>
<short_description>
<link>
<regular_price>
<price>
<currency>
<image_url>
<sku>
<stock_quantity>
<categories>
<tags>
<total_sales>

Πληροφοριακά: Το αρχείο δεν περιέχει μεταβλητά προϊόντα, (το σενάριο δηλαδή να υπάρχει μητρικό προϊόν και παραλλαγές αυτού σε ιδιότητες όπως χρώμα, μέγεθος κλπ). Αυτό καθιστά το αρχείο πιο εύκολο στην εγκατάστασή του, χωρίς να χρειάζεται παραμετροποίηση στον κώδικα του συστήματος.

Παρακάτω στην εικόνα παρουσιάζονται τα Template Options (Επιλογές του πρότυπου) :

Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να διαμορφώσετε εσείς κάποια πεδία κατά την καταχώρηση όπως τις κατηγορίες που ανήκουν τα προϊόντα κλπ.  Γι’ αυτόν τον λόγο καλό θα ήταν να δουλεύετε με προσχέδια πριν τις δημοσιεύσεις καθώς επίσης να κρατάτε πάντα αρχείο backup σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το σύστημα σε προηγούμενη κατάσταση.